ผู้ผลิตจักรยานยนต์ ในประเทศ

link

ปริมาณจดทะเบียน

link

รายงานสถิติ นำเข้า-ส่งออก ยานยนต์ (excel)

link

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

link

ผู้ผลิตรถยนต์ ต่างประเทศ

link

ผู้ผลิตชิ้นส่วน ต่างประเทศ

link

ผู้ผลิตจักรยานยนต์ ต่างประเทศ

link

ปริมาณจดทะเบียนตามประเภทรถยนต์

Heavy Duty Vehicle (รถโดยสาร รถบรรทุก)
 • รถโดยสาร
 • รถบรรทุก
 • Motorcycle (รย.12 รย.17)
 • รย.12
 • รย.17

 • ปริมาณจดทะเบียนตามการจำแนกเชื้อเพลิง


  Import file


  ผลิตภัณฑ์


  ปริมาณจดทะเบียนตามประเภทรถป้ายแดง (ใหม่)


  ปริมาณจดทะเบียนตามการจำแนกเชื้อเพลิง (ใหม่)


  ปริมาณจดทะเบียน BOI