สถิติปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ

เลือก Brand
เลือกปี
เลือกไตรมาส
เลือกเดือน
ถึงปี
ถึงไตรมาส
ถึงเดือน
ลำดับที่ ปี เดือน/ไตรมาส Brand <= 125 CC. 126-250 CC. 251-399 CC. >=400 CC. <= 150 CC. (Jan12 - Jul17) > 150 CC. (Jan12 - Jul17) Total
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
Commuter Motorcycle รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะ มีบังลมขนาดใหญ่ ถังนำ้มันอยู่ใต้เบาะ ออกแบบท่านั่งให้สบายเหมือนนั่งเก้าอี สามารถวางเท้าได้โดยอิสระ มีที่พักเท้า

Complete Build Unit (CBU) รถที่ผลิตสำเร็จแล้ว (หน่วยเป็นคัน)

Complete Knock-Down (CKD) ชิ้นส่วนรถแบบครบชุดสมบูรณ์ (หน่วยเป็นชุด)