ปริมาณจดทะเบียน รถโดยสาร (จำนวน คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Brand <=3,000 kg. 3,001-5,000 kg. 5,001-7,000 kg. >=7,001 Electric Vehicle Total