ปริมาณจดทะเบียน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน (รย.1) (จำนวน คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Brand <=2,000 CC. >=2,001 CC. เชื่อเพลิงไฟฟ้า Not Specific Total