ปริมาณจดทะเบียน รถจักรยานยนต์ (รย.12) (จำนวน คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Brand <=50 CC. 51-110 CC. 111-125 CC. >126 CC. เชื่อเพลิงไฟฟ้า ไม่ระบุ Total