ปริมาณจดทะเบียน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) (จำนวน คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Brand <=2,000 CC. >=2,001 CC. เชื่อเพลิงไฟฟ้า Not Specific Total