ปริมาณจดทะเบียน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.4) (จำนวน คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Brand <=350 CC. 351-700 CC. เชื่อเพลิงไฟฟ้า Not Specific Total