ปริมาณจดทะเบียน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.7) (จำนวน คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Brand <=400 CC. >=401 CC. เชื่อเพลิงไฟฟ้า Not Specific Total